رئیس و کارکنان کتابخانه

تعداد بازدید:۱۷۸۳

رئیس کتابخانه

دکتر محمد رضا اصلانی

استادیار فیزیولوژی(معاون پژوهشی دانشکده پزشکی)

تلفن تماس: ۳۳۵۳۴۶۷۷ داخلی ۲۳۷

پست الکترونیکی:mr.aslani@arums.ac.ir

مسئول کتابخانه و کارشناس بخش فنی
نام و نام خانوادگی: رؤیا جاوید
مدرک رشته تحصلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: کتابداری (مدیریت اطلاعات)
سمت: مسئول کتابخانه و کارشناس بخش فنی
تلفن های تماس: مستقیم ۳۳۵۳۴۶۷۹‌‌‌‌‌‌‌، داخلی ۲۱۵

پست الکترونیکی r.javid@arums.ac.ir

شرح وظایف

کارشناس بخش امانت

نام و نام خانوادگی: حمید وصفی 
مدرک رشته تحصلی: کارشناسی ارشد 
سمت: کارشناس بخش امانت
رشته تحصیلی: 
تلفن: ۶۹۰۳۳۵۳۴ داخلی ۱۳۴

پست الکترونیکی h.vasfi@arums.ac.ir

شرح وظایف

 

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۴۰۲