ساعت کار کتابخانه

تعداد بازدید:۷۲۵‌‌‌‌‌‌‌ساعات کار سالن مطالعه: شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 19                 پنجشنبه 7:30 تا 19
ساعت کار بخش امانت و مخزن : شنبه 7:30 تا 14:15                      پنجشنه 7:30  تا 13:15 

ساعت کاری سایت کامپیوتر در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 19 و در روز پنج شنبه از ساعت 7:30 لغایت 13 می باشد.‌‌‌‌‌‌‌

تلفن تماس 33534693 - 045

نمابر: 33534694 - 045

آخرین ویرایش۲۲ فروردین ۱۴۰۲