راهنمای آموزشی منابع الکترونیکی

تعداد بازدید:۸۸۶

 

ردیف

راهنمای آموزشی

نوع فایل

نوع فایل

1

راهنمای آموزشی Science Direct

pdf

html

2

راهنمای آموزشی Scopus

pdf

html

3

راهنمای آموزشی Wiley

pdf

html

4

راهنمای آموزشی Web of Sciences

pdf

html

5

راهنمای آموزشی شناسایی مجلات نمایه شده ( Web of Knowledge (ISI

pdf

html

6

راهنمای آموزشی EndNote

pdf

html

7

راهنمای آموزشی PubMed

pdf

html

8

راهنمای آموزشی Google Scholar

pdf

html

9

راهنمای آموزشی Clinical Key

pdf

html

10 راهنمای آموزشی ProQuest pdf html
11

راهنمای آموزشی 2 Cochrane library

pdf

html

12 راهنمای آموزشی 1 Cochrane library pdf html
13 نحوه ویرایش و ایجاد پروفایل واحد اساتید و پژوهشگران در پایگاه اطلاعاتی Scopus pdf html

 

 

 کلید واژه ها: libraryEndNoteclinical keyScopusCochraneGoogle SchoolarPub MedNowledgeWeb of SciencesWileyScience Direct

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۴۰۰